Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 09 : 535
Năm 2020 : 3.688

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trường mâm non Đông Các năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
18/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định về đạo đức nhà giáo

Ngày ban hành:
17/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch kiểm tra đánh giá trẻ năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
10/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên nuôi dạy giỏi năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
25/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 2019 trường Mầm non Đông các

Ngày ban hành:
24/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tự đánh giá trường Mầm non Đông Các

Ngày ban hành:
24/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tổ chức ngày hội thể dục thể thao của bé năm học 2018 - 2019

Ngày ban hành:
24/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trường Mầm non Đông Các Ban Hành quy định về đạo đức nhà giáo

Ngày ban hành:
24/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/06/2017
Ngày hiệu lực:
02/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/06/2017
Ngày hiệu lực:
02/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực